Accizele reprezintă o taxă aplicată unor produse precum carburanții (benzină, motorină, GPL) achiziționați de către societățile comerciale. Pentru firmele de transport, care utilizează volume mari de combustibil, suma accizelor poate reprezenta o pondere semnificativă din cheltuieli. Din fericire, legislația românească permite recuperarea parțială a acestor costuri prin procedura de restituire a accizelor.

Dar cine anume din domeniul transporturilor poate beneficia de restituirea accizelor?

Pentru a fi eligibile pentru rambursarea accizelor, firmele de transport trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții:

  • Înregistrarea în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene: Firma trebuie să dețină o licență de operare valabilă emisă de autoritățile competente.
  • Deținerea de vehicule eligibile: Vehiculele folosite trebuie să încadreze în anumite categorii (de exemplu, camioane cu o greutate maximă autorizată mai mare de 7,5 tone).
  • Situație fiscală corespunzătoare: Firma nu trebuie să se afle în dificultate financiară sau în procedură de insolvență. De asemenea, nu trebuie să înregistreze datorii către bugetul de stat.
  • Alimentarea cu combustibil achiziționat de la stații autorizate: Carburanții utilizați trebuie proveni de la distribuitori înregistrați ca vânzători de produse energetice. Pentru documentarea achizițiilor se utilizează carduri de gestiune sau inele emițătoare/receptoare.

Cum se realizează procedura de restituire a accizelor?

Procesul de rambursare a accizelor implică parcurgerea câtorva etape esențiale:

  1. Înregistrarea în Registrul de Evidență a Vehiculelor și Operatorilor Eligibili: Acest pas se realizează online prin intermediul Autorității Rutiere Române (ARR).
  2. Depunerea cererii de restituire: Cererea împreună cu documentele justificative se depun la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
  3. Analizarea cererii de către ANAF: Autoritatea fiscală verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și corectitudinea documentației.
  4. Soluționarea cererii: În caz de aprobare, ANAF virează suma accizelor ce urmează a fi rambursate în contul bancar al firmei de transport.

Pentru informații detaliate despre condițiile de eligibilitate, documentația necesară și pașii specifici procedurii de restituire a accizelor, vă recomandăm consultarea unui expert contabil sau accesarea următorului link: https://www.ebvfinance.com/ro/rambusarea-accizelor

Sursa poza: pixabay.com